cykelDet er ulovligt at stjæle. Det burde være logik for burhøns, men det er som om, at nogle mennesker mener, det er totalt i orden at bryde loven, hvis bare alternativet er enormt irriterende.

Til eksempel:
Det burde være ulovligt at prutte i en elevator. Forestil jer at stå i en lille blikkasse, skulder mod skulder, klemt tæt sammen med på alle måder fremmede mennesker, som alle sammen har det med varme i større eller mindre grad. Nogle har måske glemt at bruge deo den pågældende morgen, og elevatoren bevæger sig ulideligt langsomt og lidende mod toppen.
Og så er der en, der prutter. Og han er ikke diskret med det, næh, idioten bøjer sørme det ene ben og gør en pedal-træde-bevægelse, mens han højt udstøder et “Puuuha, den havde vist siddet og ventet lidt for længe! Haha!”
Vi er enige! Han er en klovn, og han burde have en highfive. Midt i ansigtet. Med en stol.
Men selvom man har lyst, er det stadig ikke ulovligt (om end enormt irriterende) at prutte i en elevator – og det ér altså ulovligt at slå andre mennesker – uanset hvor meget man synes at kunne berettige en flyveskalle.

På samme måde forstår jeg virkelig godt, at butikkerne på gågaderne eller de store firmaer med pæne facader værner om deres udendørsområder. Det kan sikkert være vildt træls, at alle mulige mennesker parkerer deres jernheste op ad deres mur og ikke bekymrer sig om, hvem det genener.
Det har fået utroligt mange butikker, firmaer, restauranter og caféer til at pynte deres facader med et lille skilt med skriften “Cykler fjernes uden ansvar”.
Det betyder altså, at hvis du parkerer din cykel dér, så kan du risikere, at den bliver fjernet, og du kan ikke holde nogen ansvarlig for forsvindingsnummeret og kan derfor ikke få din cykel igen. De stjæler med andre ord din cykel!

For selvom cykelparkering er irriterende (ligesom elevator-fiseri), så er det altså ikke ulovligt. Og selvom det kan være enormt fristende at fjerne den irriterende cykel (ligesom afklapsning af pruttens ejermand), så er det altså ulovligt. Det er tyveri jævnfør straffelovens paragraf 293 stk. 2*.

Ja, min far er jurist, det her satte han mig ind i for mange år siden, og fra den dag har jeg irriteret mig grusomt over at se ‘Cykler fjernes uden ansvar’-skilte overalt, hvor jeg færdes.
Forleden så jeg to af dem på facaden foran advokatfirmaet ‘Bech, Bruun, Dragsted’! Man skulle sgu da ellers tro, at et af landets førende advokatbureauer kendte til så elementære dele af den danske lovgivning og valgte at respektere den, men det er åbenbart ikke tilfældet.

Derfor blev jeg så glad, da jeg i fredags så et par udgaver af det skilt, der ses på billedet herover, på min vej ned gennem Pilestræde til Verdens Hyggeligste Kontor.

Oplysning til folket! Lad os ikke lade os tryne af velklædte cykeltyve!
Del gerne indlægget! Og hvis nogen planlægger en protestdemonstration fra Rådhuspladsen (på cykel, naturligvis) ned gennem Strøget engang i nærmeste fremtid, så tæl endelig mig med blandt deltagerne. Og når vi er færdige, parkerer vi så irriterende som muligt – kun fordi, vi faktisk gerne må. 🙂

… Og som den RUC’er, jeg er, har jeg naturligvis en fodnote til at bakke min påstand på:

*Straffeloven
§ 293. Den, som uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, medmindre forholdet er omfattet af § 293 a. Under skærpende omstændigheder, navnlig når tingen ikke bringes tilbage efter brugen, kan straffen stige til fængsel i 2 år.
Stk. 2. Den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvis at råde over ting, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.